• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Walka z nadmiernym zadłużeniem konsumentów.

Polska dopiero raczkuje na arenie wynalazków. Dla porównana w Stanach Zjednoczony co roku raportowanych jest około 200 tysięcy patentów. Ważne jest uświadomienie biznesmenom jak ważne dla stworzonego przez nas państwa jest zgłaszanie patentów. Co to w komplecie jest patent? Dla firmy to dokument stwierdzający, że dany wymysł jest jej oraz nie został skopiowany. Dla Polski to kolejne miejsca pracy. Serdecznie zapraszamy – Projekty inwestycyjne Lublin. Na co można przeznaczyć dotacje unijne? Na przykład na pokrycie kosztów zgłoszenia wynalazku do Urzędu Patentowego czy też na węszcie procedury unieważnienia patentu jeżeli zachodzi podejrzenie plagiatu. Pieniądze z dotacji mogą również być przekazane na wszystkie opłaty urzędowe, których w czasie zgłaszania patentu jest dość niemało. Między innymi: tłumaczenie zaświadczeń, koszty spraw sądowych. Ważnym argumentem na atut jest to, że wnioski wolno zgłaszać w trybie ciągłym. Co świadczy, że nie ma wyznaczonych terminów oraz konkursów. Jedna firma może zgłaszać kilka wniosków o patentowe dotacje. Maksymalna suma dotacji wynosi 400 tysięcy złotych. Minimalna 2 tysiące.

1. Dowiedz się teraz

2. Zobacz stronę

3. Kliknij i zobacz

4. Zobacz szczegóły

5. Kontynuuj Chiny jako światowa potęga ekonomiczna.

Categories: Biznes

Comments are closed.